SIAW is instrumentaanbieder van het WKI

SIAW

Stichting Instrumentaanbieder WKI (SIAW) is de aanbieder van het WKI zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die bedoelt.

SIAW is enig licentiehouder van het WKI en is bevoegd het WKI in (sub)licentie te geven aan kwaliteitsborgers, die voldoen aan de eisen in het WKI. Als zodanig draagt SIAW zorg voor het beoordelen en toelaten van kwaliteitsborgers en ziet SIAW toe op de juiste toepassing van het WKI door de toegelaten kwaliteitsborgers

Het bestuur van SIAW wordt gevormd door:

  • Harry Nieman (voorzitter) - Nieman Bouwkwaliteit
  • Peter de Haan - PDH Advocatuur
  • Wytzejan de Jong - Woningborg Holding

WKI

Het WKI is een door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) toegelaten instrument voor kwaliteitsborging. Het WKI biedt een compleet pakket waarmee bouwbedrijven zonder extra licentiekosten een planning voor het toezicht maken, kwaliteit borgen en registraties doen. Het instrument is volledig transparant en reproduceerbaar en daarmee praktisch onafhankelijk van degene die de toetsing uitvoert of het toezicht doet.

Het WKI gaat uit van risicogestuurd toezicht middels een steekproef, met een dekking van minimaal alle typen bouwwerken in het project. Je plant als bouwbedrijf zelf de toezichtmomenten aan de hand van jouw eigen planning. Dankzij deze praktijkgerichte werkwijze vinden toetsing en toezicht zoveel mogelijk plaats op de momenten dat herstel nog mogelijk is. Zo zorgen onze kwaliteitsborgers ervoor dat jouw project niet stil komt te liggen. Met het WKI deel je gemakkelijk en snel alle relevante zaken op het gebied van kwaliteitsborging en houd je meer tijd en focus over voor de uitvoering.

Het WKI maakt voor de registraties gebruik van de tool CHEPP, maar heeft ook koppelingen met HomeDNA, ED Controls, STA en JPDS Huisinfo. Bouwbedrijven die met een van deze tools werken kunnen dus hun eigen systeem houden.

Het WKI is toegelaten door de TloKB op 9 juni 2022 onder nummer INS-2001.

In het vakblad "Bouwkwaliteit in de Praktijk" (nr. 4 juni 2023) is een artikel verschenen over het WKI. Download hier het artikel

Kwaliteitsborgers

Kwaliteitsborgers die willen werken met het WKI sluiten na een eerste beoordeling door SIAW een licentieovereenkomst met SIAW. Na voldoende voorbereiding vragen zij de toelating aan. Na een positief resultaat op het toelatingsonderzoek is een kwaliteitsborger gerechtigd kwaliteitsborging uit te voeren. De audits worden onafhankelijk uitgevoerd door SGS Certificatie.

Gedurende de periode tot de invoering van de Wkb op 1 januari 2024 zijn licentienemers door SIAW bevoegd proefprojecten uit te voeren. Kwaliteitsborging onder de STIPP-subsidieregeling door licentienemers is mogelijk in overleg met SIAW.

Licentienemers:

Contact

E-mail:pl@stichtingiaw.nl
Telefoon:010 447 49 41
Correspondentieadres:Bahialaan 100
3065 WC ROTTERDAM